web analytics

Cựu chiến binh, Doanh nhân Phạm Hồng Điệp thực hiện lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 20/08/2021