web analytics

Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động 11/03/2020

(KDTT) – Bộ Y tế đã có văn bản 1133/BYT-MT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động.

Ảnh minh họa

Bộ Y tế đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các cơ sở lao động trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn lao động các cấp phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động khi cần thiết và huy động các nguồn lực để thực hiện việc cách ly chống dịch. Tạo điều kiện, hỗ trợ để người cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

Tăng cường nhân lực y tế hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lao động, khu công nghiệp và ký túc xá của người lao động. Đảm bảo đủ kinh phí cho ngành y tế triển khai tập huấn, tuyên truyền Hướng dẫn cho người lao động tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động. Chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố bố trí nguồn lực thực hiện. Giao Sở Y phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tập huấn triển khai Hướng dẫn cho người làm công tác y tế tại cơ sở lao động, người lao động và người sử dụng lao động tại các cơ sở lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo phapluatxahoi.vn