web analytics

Dự án bất động sản cần điều kiện gì để được gia hạn tiền thuê đất? 15/04/2020

(KDTT) – Không phải dự án bất động sản nào cũng đủ điều kiện được gia hạn tiền thuê đất theo Nghị định 41. Để được gia hạn tiền thuế đất, các dự án phải đảm bảo một số điều kiện nhất định.