web analytics

Doanh nhân thời cuộc

Thời cơ và thách thức đối với các nhà Công thương Việt Nam 23/02/2018

(KDTT) – Năm 2017 đã qua, đây là năm đặc biệt khi lần đầu tiên sau nhiều năm Việt Nam đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Có thể khẳng định nền kinh tế Việt Nam... 

Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam 22/02/2018

(KDTT) – Đây là ý tưởng tôi chợt nghĩ đến khi mùa xuân về – một mùa xuân ghi nhận sức bật của nền kinh tế Việt Nam, của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, đó là khi hàng Việt Nam chinh phục hàng Việt... 

“Thương đức, thương tài” với thế hệ doanh nhân đầu thế kỷ XX 22/02/2018

(KDTT) – Điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị đầu thế kỷ XX ở Việt Nam đã gặp cú hích là phong trào Duy Tân, đây là tiền đề giúp hình thành tầng lớp doanh nhân trong giai đoạn này. Đội ngũ...