web analytics

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin 04/09/2020

(KDTT) – Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2019 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ba vị trí dẫn đầu lần lượt là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Đây là năm thứ ba liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu về lĩnh vực này.

Kết quả đánh giá được công bố theo từng hạng mục cho 03 khối cơ quan là khối các bộ, cơ quan ngang bộ, khối các cơ quan thuộc Chính phủ (CQCP), và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số mức độ Ứng dụng CNTT của cả 3 khối cơ quan (khối bộ, khối CQCP và khối tỉnh) năm 2019 đều tăng so với năm 2018, đặc biệt là khối bộ tăng nhiều nhất.

Năm 2019, khối bộ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử. Điều này được thấy rõ qua chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối bộ năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (năm 2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82). Trong đó, chỉ số về hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018.

Chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính tăng liên tiếp trong 3 năm, cụ thể từ 2017 đến 2019 lần lượt là 0,700; 0,806; 0,9291.

Vị trí thứ 2 trong bảng chỉ số mức độ này là Bộ Công Thương (0,8914), sau đó là Bộ Thông tin và Truyền thông (0,8642).

Ảnh minh họa.

Ở khối CQCP, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vẫn là đơn vị có mức độ ứng dụng CNTT đứng đầu trong 7 đơn vị. Trong đó Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xếp vị trí cao nhất trong 3/5 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT của các CQCP; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQCP; Trang/Cổng thông tin điện tử của các CQCP.

Ngoài ra, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các CQCP trong khối các nay, chỉ có Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan có cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phục vụ người dân và doanh nghiệp. Do vậy, điểm hạng mục DVCTT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không tính chung vào tổng điểm để xếp hạng cùng các cơ quan khác.

Trong bảng xếp hạng chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các CQCP năm 2019, đáng chú ý sự tăng hạng lên vị trí thứ 2 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ vị trí thứ 4 vào năm 2018.

Ở khối tỉnh, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối tỉnh năm 2019 tăng so với năm 2018 (năm 2018 là 0,65; năm 2019 là 0,72). Hầu hết các chỉ số thành phần trung bình của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 đều tăng so với năm 2018.

Thừa Thiên Huế lấy lại “phong độ” vượt qua Đà Nẵng để trở thành tỉnh có vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2019. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 2 bậc, xếp vị trí 5/63 tỉnh, thành phố, Hà Nội đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 10, tăng 1 bậc so với đánh giá năm 2018.

Một số tỉnh có sự thay đổi tích cực về vị trí xếp hạng như: Lạng Sơn xếp hạng thứ 26/63 tăng 24 bậc; Bắc Kạn xếp hạng thứ 16/63 tăng 10 bậc so với bảng xếp hạng năm 2018.

Chỉ số về hạ tầng kỹ thuật CNTT, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trang/Cổng thông tin điện tử năm 2019 tăng nhiều nhất. Điều này chứng tỏ rằng năm 2019, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chú trọng hơn trong việc đầu tư Hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Báo cáo ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm 2019 được xây dựng trên kết quả tổng hợp, kiểm tra, đánh giá của Bộ TT&TT từ báo cáo ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Công tác đánh giá được thực hiện theo 6 hạng mục, mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

BÍCH NGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo KDPT